Daniel poskytol prvú pomoc Tomášovi, ktorému sa stal úraz

Kategória:

Boli vianočné prázdniny. Každé dieťa sa na ne teší. Aj 7 ročný Tomáš a 9 ročný Daniel. V jeden pekný deň, kedy poletovali snehové vločky a sem-tam pofukoval vetrík, vybrali sa neďaleko školy na kopec spúšťať na boboch. Na kopci neboli sami. Spoločnosť im robilo malé dievčatko s mamou, ktoré ťahalo hore kopcom sánky. Odrazu sa mu vyšmykli z ruky a rútili dole. Daniel ich zachytil a vrátil uplakanej majiteľke. Konečne sa mohlo dievčatko spustiť dole svahom. Ich návšteva nebola dlhá a po krátkej chvíľke sa rozhodli odísť. Nevadí, povedali si kamaráti a pokračovali v sánkovačke sami. Veď kopec nebol vysoký a spúšťanie sa z neho bolo bezpečné. Ale ako sa neskôr ukázalo, nebolo. Spolu si užívali smiech, dobrú náladu a radosť. Vtedy to prišlo. Ako prvý sa spustil Daniel, za ním Tomáš. Sneh mu však padal do očí, na chvíľu ich zavrel a spustil sa. Nevidel, ktorým smerom sa boby pohybujú a stávajú sa nekontrolovateľné. Zastavil ich strom. Ozval sa plač. Daniel čo najrýchlejšie pribehol k nemu. Zisťoval, čo sa stalo a prečo plače. Tomášovi sa gúľali slzy po lícach a ukazoval na nohu. Nemohol sa postaviť. Noha veľmi bolela. Hoci v okolí boli aj dospelí ľudia, nepomohli. Daniel neváhal. Opatrne usadil Tomáša na boby a ponáhľal sa do budovy školy, kde v krátkosti vyrozprával, čo sa prihodilo. Po príchode záchranky a poskytnutí prvej pomoci, ukázalo sa, že noha má komplikovanú zlomeninu a v nemocnici dostal na ňu bielu sadru. No najdôležitejšie je, že noha je v poriadku a nie sú žiadne následky. Daniel sa zachoval aj v tomto prípade, ako záchranár s veľkým srdcom pomôcť druhému. Spravil v jeden deň dva dobré skutky. A preto mu patrí aj touto cestou vysloviť úprimné ĎAKUJEM!

 

List napísal kolektív žiakov spolu s pani učiteľkou Mgr. H. Feriančíkovou, skutok vykonal Daniel Pavolka, v šk. roku 2018/2019 žiak 3. triedy, SZŠ T. Zanovita, Ul. Východná 18, Martin