Deniska pomáha druháčke

Kategória:

Dobrý deň, zasielam Vám príbeh o Deniske. Deniska je žiačkou 4. A triedy. Pomáha mladšej Miške, ktorá je žiačkou 2. A triedy. Ráno Mišku privedie do druháckej triedy, pomôže jej odniesť aktovku. Až potom ide do štvrtáckej triedy na poschodí. Zaslúži si obdiv za to, s akou láskou sa obetavo stará o Mišku. Deniske 3. 12. 2018 zomrel otec. Zosmutnela, zvážnela. Napriek tomu pomáha aj iným deťom z rómskej komunity.

 

List napísala Mgr. Anna Ďureje – pedagóg, skutok vykonala Deniska Salayová, v šk. roku 2018/2019 žiačka 4. triedy, ZŠ s MŠ Orešie 3, Pezinok