Dvojitá radosť detí

Kategória:

V našej škole radi robíme malé dobré skutky. Aj v jeseni prišli pani učiteľky s nápadom pomôcť našim spolužiakom z nultého ročníka malou zbierkou pomôcok, hračiek, či kníh, lebo sú to žiačikovia rómskeho pôvodu a zbierka by im spestrila vyučovanie, aj by sa potešili. Tak sme vypísali plagátiky, oslovili sme známych, rodičov i pomocou internetových sietí sme našli veľa dobrých ľudí, ktorí nám donášali tašky i vrecia plné krásnych vecí. Na tejto zbierke sa podieľal žiaci druhého i prvého stupňa. Bolo ich toľko, že by sa v nich naši nulťáci asi aj stratili. Preto prišiel ešte jeden nápad. Pani učiteľka sa opý-tala pani primárky na detskom oddelení, či by pre malých maródov nepotrebovali nejaké knihy, skladačky… a odpoveď bola, že áno. Tak sme nabalili jednu plnú veľkú krabicu, aj pre detské oddelenie v našej nemocnici a tento darček sme im odniesli na Mikuláša, aby sa aj ony trochu zabavili i potešili, kým sa budú liečiť na oddelení. Takto sme našou zbierkou hračiek potešili naraz dve skupiny detí. Mali sme veľkú radosť a už vymýšľame, akú zbierku urobíme najbližšie, lebo kde je vôľa, tam je cesta. A nám vôľa nechýba!

 

List napísala B. Bulíková – v šk. roku 2018/2019 žiačka 8. triedy, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2018/2019, žiaci 2. stupňa, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa