Hanka a Nelka zorganizovali zber odpadkov v ich lese

Kategória:

Jedného dňa sa dve dievčatá, Hanka a Nelka, vybrali vyzbierať odpadky z ich bunkra. Ako tak zbierali odpadky, rozprávali sa, čo všetko našli: fľaše zo skla, obaly od cukríkov, ponožku či plastové fľaše. Hanke pri tom napadlo zorganizovať ZBER ODPADKOV V ICH LESE. Nelka si povedala, že je to super nápad a súhlasila. Rozmýšľala, či nebudú potrebovať nejaké povolenie. Chvíľu sa ešte rozprávali a odišli domov. Hanke to nedalo ani doma a spýtala sa rodičov, čo k takému zberu potrebujú vybaviť. Rodičia jej povedali, že povolenie nepotrebujú. Ich suseda organizuje takéto aktivity, tak jej Hanka napísala e-mail. Pani suseda bola veľmi ochotná a prisľúbila dievčatám všetko, čo k zberu potrebujú: hrable, rukavice, vrecia na odpad. Hanka sa veľmi potešila a hneď telefonovala kamarátke Nelke. Teraz už bolo dôležité nájsť termín zberu. Dohodli sa, že zber sa uskutoční v sobotu 16. 3. 2019. Hanka vymyslela a vyrobila plagátiky a jej mama jej pomohla s ich vytlačením. Dievčatá si plagáty rozdelili, rozniesli a vylepili v škole, v tanečnej škole, v materskej škole, aj na vchodové dvere paneláku. Na zber pozvali osobne aj spolužiakov a kamarátov v škole. V deň konania zberu pršalo. Napriek tomu sa stretlo 20 dobrovoľníkov, ktorí im pomohli vyčistiť les. Všetci boli prekvapení, čo všetko sa v lese našlo. Nohavice, stoličky, tašku s liekmi, podvozok auta, kocky stavebnice LEGO, rohožku, oblečenie. Jedno celé vrece bolo plné polystyrénu. Pre dobrovoľníkov si dievčatá pripravili aj vlajku, poďakovanie a darčeky. Nezabudli ani na spätnú väzbu. Do zošita im účastníci písali, čo sa im páčilo a čo by mohli dievčatá zlepšiť. Príjemné bolo aj stretnutie s bežkyňou, ktorá dievčatá od radosti objala. A o peknej aktivite dievčat sa písalo aj v miestnych novinách. Dievčatá dostali aj pochvalu od triednej učiteľky a osobitnú pozornosť tejto dievčenskej aktivite venovala aj pani riaditeľka, ktorej sa nápad a celková organizácia dievčat veľmi páčila. Pochválila ich na slávnostnej akadémii pri príležitosti ukončenia školského roka v Dome Kultúry Dúbravka.

 

List napísali a skutok vykonali Hanka Kureková a Nelka Simonová, v šk. roku 2018/2019 žiačky 4. triedy, ZŠ Karloveská 61, Bratislava