Kolektív žiakov pomáha v domove dôchodcov

Kategória:

Už druhý rok spolupracujeme v rámci dobrovoľníctva so Židovským domovom dôchodcov Ohel David v Bratislave. Prvé kroky sme zrealizovali v rámci medzinárodného projektu Krókusz, ktorý je zameraný na rozširovanie historických vedomostí žiakov od 12 do 24 rokov o holokauste, pogromoch, v rámci ktorých vyhubili 1,5 miliónov ľudí v ich veku. Obyvateľov domova charakterizuje predovšetkým vysoký vek a ťažké životné osudy. Potrebujú pomoc nielen zamestnancov domova, ale aj iných nezištných ľudí. Dvanásti z našich 15-16 ročných gymnazistov už dvakrát vykonali dobrovoľnú činnosť v tomto domove. Na jar a na jeseň revitalizovali ich malú záhradku, ktorá slúži aj ako dvor, je to malá oáza v meste, kam si môžu sadnúť na lavičky ešte pohybliví obyvatelia domova, alebo sa pokochať z okna v kráse kvitnúcich rastlín, pokosenej trávy, vždyzeleného krovia. Šikovné ruky dievčat očistilo rámiky obrazov na chodbe, v izbách starých ľudí, dezinfikovali, poutierali stoly a stoličky v jedálni, v malej kuchynke. Chlapci zvesili z garniží záclony, aby sa počas veľkého jarného upratovania vyprali. Starým obyvateľom domova bolo potešením, že mohli vidieť šikovných mladých ľudí, s ktorými niektorí z nich sa aj trochu porozprávali. Túto pomoc im chceme aj v blízkej budúcnosti poskytnúť, domov dôchodcov môže počítať s mladými silami.

 

List napísala Alžbeta Iróová – pedagóg, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2018/2019, žiaci I. a II. G triedy, ZŠ a Gymnázium s VJM Dunajská 13, Bratislava