Pod vedením Erika žiaci zrealizovali projekt revitalizácie školského sadu

Kategória:

Sme malá škola a v areáli máme takmer 4,5 árovú záhradu s cca 60 – ročným sadom. V sade rastie asi 60 rôznych stromov, medzi ktorými nájdeme staré odrody jabloní a sliviek, hrušiek, ale aj lipy, borovice, dub a brezu. Počas roka v ňom šteboce veľa vtákov, hniezdia sýkorky, na dube má svoj domov veverička, v skalách žijú jašterice a mravce majú svoje mravenisko. Bol to rokmi zabehnutý ekosystém, ktorý sa dlhodobo nevyužíval a jeho údržba spočívala len v kosení. Medzi učiteľmi spontánne vznikla myšlienka skúsiť sad ozdraviť a udržiavať všetky vzácne stromy, ochraňovať živočíchy žijúce v ňom, preto spracovali projekt. Ale bez pomoci, nie je v silách niekoľkých učiteľov takýto projekt realizovať. V škole máme triedu ôsmakov, medzi ktorými vyniká Erik Stehlík. Erik svojou šikovnosťou, pracovitosťou a hlavne elánom strhol aj ďalších svojich spolužiakov, ale hlavne prekvapil nás učiteľov. Spolužiaci sa pod jeho vedením pustili do realizácie projektu školy – revitalizácie sadu. Erik navrhol a spolu so spolužiakmi vybudovali bylinkovú špirálu a ohnisko, založili záhon drobného ovocia a postupne budujú prírodný chodník z kameňa do jednotlivých častí sadu a tak ho pretvárajú na oázu pokoja. Svoje návrhy vždy vopred ako skúsený odborník predkladá a konzultuje aj s vedením školy. Pod vedením učiteľov sa pridali aj ostatné triedy, ktoré sa postarali o kompostovisko, revitalizáciu starého skleníka a obnovenie zeleninového záhona. Majstrovstvo Erika je aj v tom, že prirodzeným myslením a praktickými skúsenosťami vo svojom veku ponúka vysoko odborné riešenia pri realizácii čohokoľvek ako máloktorý skúsený dospelý majster. Svojim príkladom učí svojich spolužiakov, ktorí takto získavajú vzťah k sadu, k prírode a pomáhajú tak ochraňovať náš vzácny ekosystém. Budujú sa v nich základné postoje pomoci prírode prežiť pre budúce generácie a jej ochrane. Erik je pre všetkých vzorom.

 

List napísala Ing. Margita Gajdošová – riaditeľka školy, skutok vykonal Erik Stehlík so spolužiakmi, v šk. roku 2018/2019 žiaci 8. triedy, ZŠ s MŠ Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva