Danielka darovala hračky ukrajinským deťom

Na výzvu humanitárnej pomoci reagovala aj 12 – ročná Danielka Haulíková zo 6. C triedy ZŠ G. Bethlena v Nových Zámkoch. Vytriedila , vyprala a darovala plyšové hračky , keďže ukrajinské detičky museli zo dňa na deň opustiť svoje domovy a vo svojich izbičkách zanechali svojich mojkáčikov. Danielka hračky zabalila a za svoje ušetrené peniaze poslala na evanjelickú faru do Pozdišoviec, aby ukrajinské detičky, ktoré prekračujú hranice vo Vyšnom Nemeckom čakalo milé prekvapenie v stane ECAV a ich smutné očká po dlhej strasti plnej ceste sa aspoň troška radovali. Za takýto malý – veľký čin sa chcem mojej dcére z úprimného srdca poďakovať.

 

List napísala Anna Kelecová – matka, skutok vykonala Eva Daniela Haulíková, v šk. roku 2021/2022, žiačka 6. triedy, ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky