Dvaja kamaráti – Dávid a Patrik pomohli stratenému chlapcovi

Kategórie: Pomoc ľuďom

Dávid a Patrik, žiaci piateho ročníka, pravidelne cestujú autobusom do školy. Počas každodennej cesty do školy chlapci často sledovali chlapčeka, ktorý chodil v sprievode nejakej dospelej panej a správal sa mimoriadne divne. Mnohé deti sa mu aj posmievali. Jedného dňa nabrali chlapci odvahu a začali rozhovor s tou paňou. Dozvedeli sa, že je pestúnkou spomínaného chlapčeka, ktorý je takmer v ich veku, má veľmi vážne mentálne postihnutie a navštevuje druhú základnú školu v ich meste. Pani to s ním vôbec nemá ľahké, lebo chlapec je dezorientovaný a má tendenciu sa sebapoškodzovať. Dvom kamarátom prišlo chlapca ľúto. Asi o mesiac neskôr, keď išli chlapci ako obyčajne do školy, náhle zbadali postihnutého chlapčeka osamoteného v autobuse. Chlapček nestihol vystúpiť spolu s pestúnkou. Na nasledujúcej zastávke chlapček vystúpil z autobusu a bezcieľne blúdil sídliskom. Chlapci si hneď spomenuli na slová jeho pestúnky a nezaváhali ani na chvíľu, vystúpili z autobusu a vydali sa za ním. Chlapčeka dokonca zachytili v poslednej chvíli a odtiahli ho bokom, keď chcel skočiť pod idúci autobus. Chlapček bol jednoznačne dezorientovaný a nevedel, kde je jeho škola. Tak sa chlapci rozhodli, že ho odprevadia, aby sa mu nič cestou nestalo, a odovzdajú ho dospelej osobe v jeho škole. Presvedčiť chlapčeka, aby išiel s nimi, nebolo jednoduché. Napokon sa im to podarilo, ale už bolo veľa hodín. Chlapcom bolo jasné, že nemajú šancu prísť načas do svojej školy. Obávali sa, že budú mať neospravedlnenú prvú vyučovaciu hodinu, lebo im nikto nebude chcieť veriť, kde tak dlho boli. Našťastie im triedna pani učiteľka uverila ich neuveriteľný príbeh, ospravedlnila celú prvú vyučovaciu hodinu a pochválila ich pred celou triedou za ich milý a nezištný skutok.

 

List napísal kolektív žiakov za pomoci p. učiteľky Mgr. K. Flesár Pálosovej, skutok vykonali Dávid Feču a Patrik Kocan, v šk. roku 2021/2022, žiaci 5. triedy, ZŠ Československej armády 15, Moldava nad Bodvou