Peter je prvák a rád pomáha ako čašník v jedálni

Ešte som nevidela prváka, ktorý by iniciatívne – sám z vlastnej vôle pomáhal učiteľkám, vychovávateľkám a spolužiakom v školskej jedálni. Po jedle, keď si žiaci odnášajú plné tácky, Peťko všetkým pozbiera prázdne poháre, aby sa nerozbili alebo nevyliali. Po pohároch pomáha ostatným prvákom vyložiť tácky do okienka, pričom sa vždy usmieva a veľmi sa z toho teší. Po odchode ešte skontroluje stoly a ak si niekto niečo zabudne, vezme mu to. Aj my, učiteľky, sme si už na jeho pomoc zvykli a vždy nám chýba, keď nie je v škole. Oceňujeme, že si vie zorganizovať prácu, vlastnú iniciatívu a radosť z pomoci deťom.

 

List napísala Elena Bolfová– pedagogička, skutok vykonal Peter Bolfa, v šk. roku 2021/2022, žiak 1. triedy, ZŠ Kysucká 14, Senec