Saskia zorganizovala zbierku pre útulok zvierat

Kategórie: Dobrý nápad

V škole máme novinársky krúžok, a hoci je jeho náplňou niečo iné, predsa len žiačka našej školy, siedmačka Saskia, dokázala skĺbiť predmet so svojou láskou k prírode a k zvieratkám. Doma ich chová niekoľko, dokonca sa postará o zvieratká, ktoré by mali prísť o svoj život, a uprosí rodičov, aby si ich mohla nechať. Teraz ale chcem písať o jej nápade v škole. Keď sa žiaci učili na krúžku tvoriť plagát, nielenže vytvorila plagát pre zbierku vecí do zvieracieho útulku v našom meste, ale sa rozhodla zbierku aj zrealizovať. Stanovil sa termín, vytlačili a rozlepili sa plagáty po okolí, dokonca sa zbierka dala vyhlásiť aj v mestskom rozhlase. Vyhotovila veľkú škatuľu, ktorú vyzdobila spolu s kamarátkami. Prinášané veci prácne odnášala so spolužiačkou do skladu, aby ich v deň odovzdania zas naložili na vozík, s ktorého transportom jej pomohli spolužiaci z krúžku. Majiteľka útulku sa tak potešila detskej iniciatíve, že dovolila skupinke žiakov, „mladých novinárov“ – so Saskiou na čele, útulok navštíviť pri slávnostnom odovzdaní všetkých vecí. Za nezištnú pomoc teda dostala iniciátorka zbierky odznak na pamiatku. Ale malým zadosťučinením bolo aj, keď za prinesené tak potrebné deky, uteráky, hračky a hryzadlá či pamlsky pre psíkov si mohli deti zvieratká pohladkať či vyskúšať ich vodiť na vôdzke. Určite sa však detskej návšteve najviac tešili samotné zvieratká, čo, samozrejme, hrialo pri srdiečku aj Saskiu.

List napísala PaedDr. Monika Kotorová – pedagogička, skutok vykonala Saskia Šalaváry, v šk. roku 2021/2022, žiačka 7. triedy, ZŠ Školská 9, Tlmače