Veľký malý pomocník Paľko

Kategórie: Pomoc v rodine

Paľko je obyčajný, skoro desaťročný chlapec. Chodí do 3. A, pred pár mesiacmi mu ešte pomáhala asistentka pre problémy s písaním, teraz už školu zvládne sám, svojím tempom. Paľko má brata – dvojča, ktorý nemal to šťastie a narodil sa s diagnózou DMO. Obaja chlapci mali ťažký štart do života, narodili sa predčasne. Paľko je môj veľký pomocník, pomáha bratovi, keď potrebuje podať hračku, dáva mu jesť, piť, utrie mu slinky. Keď Jarka prebaľujem, podáva mi plienky. Vozí Jarka vo vozíčku, postráži ho, kým niečo doma robím. Jarko totiž nevie sám sedieť a ani chodiť. Veľa sa spolu smejú a vymýšľajú ako všetci chlapci. Okrem toho Paľko veľmi rád so mnou varí a pečie, pomáha aj tatinovi v záhrade. Keď náš tatino minulý rok ťažko ochorel (má onkologické ochorenie), po operácii mi Paľko pomáhal preväzovať operačnú ranu (som zdravotná sestra). Je to len malý chlapec, ale správa sa ako chlap! Je to môj veľký pomocník a opora. Všetko okolo seba vníma veľmi citlivo.

 

List napísala Silvia Blahútová – matka, skutok vykonal Pavol Blahút, v šk. roku 2021/2022, žiak 3. triedy, ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava