Dobrý nápad

Žiaci premenili odpad na pomoc psej škole

Jeden dobrý nápad, 54 akčných žiakov a skutok, ktorý nakoniec pomohol nielen prírode, ale aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením, a psíkom, ktorí im pomáhajú. Keď sa od 1. januára 2022 […]

Dobrý nápad

Siedmaci venovali peniaze na výlet spolužiakovej sestre na rehabilitácie

Naša škola sa vo februári zapojila do celoškolského projektu Miniškola podnikavosti. Každá trieda si mala vybrať produkt, ktorý bude vyrábať a následne predávať. My, siedmaci, sme vyrábali sviečky. Z predaja […]

Dobrý nápad

Školský parlament zorganizoval charitatívny žiacky ples na pomoc spolužiakovi

Žiacky parlament zorganizoval vo februári 2023 charitatívny žiacky ples. Cieľom akcie bolo pomôcť žiakovi našej školy – prváčikovi Krištofkovi so závažnou diagnózou – spinálnou svalovou atrofiou, ktorý dennodenne na vozíčku […]

Dobrý nápad

Teo so spolužiakmi iniciovali zaplatenie výletu spolužiakovi

Dovoľujem si prihlásiť nášho syna Tea Doležala z Lady, žiaka 7. B triedy, ako aj kolektív 7. B pod vedením úžasnej pani učiteľky Mgr. Daniely Tomkovej zo ZŠ s MŠ […]

Dobrý nápad

Žiaci zorganizovali predaj vlastnoručných výrobkov na podporu Slobody zvierat a školy

Na Valentína 14. februára 2023 sa v našej škole pre deti, zamestnancov a rodičov varí Valentínsky elixír lásky. Celý rok sa snažíme deti viesť v duchu porozumenia, pomoci, empatie a ľudskosti. Počas školského roka […]