Hlasovanie sa už skončilo

Tento list píšem za celú našu triedu – 7. B. zo Základnej školy Mierové námestie Handlová. V našej škole sa na hodinách etickej výchovy a informatiky často rozprávame o využívaní internetu aj o závislostiach. Je bežné, že mnohí naši kamaráti trávia pri počítačových hrách celé popoludnia. Premýšľali sme, ako ich dostať von od počítačov a využiť pri tom silu internetu a sociálnych sietí. Čakajú nás dva mesiace prázdnin. Je to dlhá doba a niekedy je ťažké vymyslieť, ako tento čas stráviť. Internet nám pomáha informácie zdieľať a za krátky čas sa tieto informácie vedia rozšíriť medzi mnoho ľudí. A tak nám napadlo pripraviť krátky zoznam miest a atrakcií v našom najbližšom okolí, vhodných na výlety. Vyberali sme také miesta, ktoré sú zaujímavé, a tiež také, o ktorých vie málokto. Navyše, mnohé deti a ich rodiny nemajú finančné prostriedky na to, aby plánovali ďaleké výlety. A tak sme do nášho zoznamu pridali aj výletné miesta, ktoré vás nebudú stáť ani euro. V projekte sa môžete dočítať krátku charakteristiku turistických atrakcií a dozviete sa výšku vstupného pre deti a dospelého. Každé miesto má svoju fotku s popisom. Ani my samotní sme nevedeli o niektorých zaujímavostiach, ktoré máme nablízku. Náš projekt sme zverejnili na webovej stránke školy a na Facebooku. Spropagovali sme ho aj medzi našimi spolužiakmi. Sociálne siete nám tentoraz boli priateľom a pomocníkom, pretože za pár dní sa o našom projekte dozvedelo mnoho našich kamarátov a potom pravdaže aj kamaráti tých kamarátov. Veď dobre vieme, akú lavínu vie sociálna sieť vytvoriť. Teraz už len budeme veriť, že naše nápady budú pre všetkých inšpiráciou a že svoj voľný čas budú naši rovesníci tráviť nie pri počítači, ale vonku v prírode.

 

List napísala a skutok vykonala Eliška Betková s kolektívom, v šk. roku 2022/2023, žiačka 7. triedy, ZŠ Mierové námestie 2551/27, Handlová