Hlasovanie sa už skončilo

Naša škola má 134 žiakov a ja v nej ako pedagóg pôsobím už 30 rokov. No emócie, ktoré prežívam posledné dva roky, sa hlboko uložia v mojej mysli. Spôsobil ich príchod ukrajinskej žiačky Melanky, ktorá k nám do našej ZŠ s MŠ v Tulčíku prišla v minulom školskom roku a s celou svojou rodinou býva v našej obci. Melanka je ťažko zdravotne postihnutá, pripútaná na vozíček, nemôže so spolužiakmi behať, skákať, naháňať sa, tancovať – čo „veľmi ľúbi“ a sníva o tom, že sa to raz stane. Jej rodičia a určite aj ona sama mali obavy, ako ju deti prijmú. U nás v škole našla od začiatku pomoc, podporu a naj-najlepšiu kamarátku Natálku. Celá naša trieda sa prispôsobila Melankiným potrebám. Spolu sa učíme, hráme, spievame lebo Melanka veľmi ľúbi spievať. Hoci ťažšie rozpráva, pri speve v kolektíve to až tak neprekáža. Žiaci sa naučili ju akceptovať vo všetkých smeroch a činnostiach. Natálka pomáha Melanke v škole, ale aj mimo nej. Pomáha jej, kde sa len dá. Po očku ju sleduje a hneď „zasahuje“. Natálka dorobí svoj výkres na VV a hneď pomáha Melanke – ona neuchopí do ruky farbičku tak, aby niečo nakreslila. Rovnako je to aj na ostatných predmetoch. Ak dorobí svoju prácu, berie do ruky rôzne Melankine didaktické pomôcky a spolu sa hrajú – teda pracujú, učia sa. Natálka prácu s pomôckami „odsledovala“ od Melankinej asistentky a na chvíľu sa stáva detskou učiteľkou – kamarátkou, spoluhráčkou. Melanka to priam zbožňuje. Aj počas prestávok sú stále spolu. Natálka Melanke pridržiava desiatu, aby si mohla z nej odhryznúť, pridržiava jej nápoj so slamkou, aby sa mohla napiť… Prechádza sa s ňou s vozíčkom po chodbe. „Dobre Melanka?“ často sa jej pýta. A Melanka s úsmevom na perách odpovedá „Doobree“. Odchádzajú aj spolu domov s Melankinou mamkou, ktorá si ich autom odváža domov. Aj doma u Melanky sa spolu hrajú. Aj na detskom ihrisku. Natálka sa chvíľu pohrá so spolužiačkami a už jej oči smerujú k Melanke, preberá ju od asistentky a už sa s ňou prechádza po chodníčku, vysvetľuje jej, ukazuje, aký je svet krásny… Krásny vďaka Natálke, celej našej druháckej triede, našej škole, ktorá jej dala šancu plnohodnotne počúvať a prežívať detský džavot, radosti i starosti.

 

List napísala PaedDr. Anna Lipková – pedagogička, skutok vykonala Natália Kendrová, v šk. roku 2022/2023, žiačka 2. triedy, ZŠ s MŠ Tulčík 116