Hlasovanie sa už skončilo

Budí sa skoro ráno, aby stihol prísť do školy skôr ako jeho kamarát a spolužiak Alex. Robí to preto, lebo jeho kamarát má zdravotné znevýhodnenie – je na vozíku. Každé ráno ho čaká, aby pomohol s jeho presunom do budovy školy a presunom až na tretie poschodie, kde majú triedu. Dennodenne mu nosí školskú tašku, pripravuje mu pomôcky, pomáha mu s úlohami a zápisom poznámok z vyučovacích hodín. Keď je potrebné, privolá učiteľa a po vyučovaní ho zas pomôže vyprevadiť k autu, ktorým cestuje domov. Je mu nápomocný vždy a všade, keď to Alex potrebuje. Denis to nerobí preto, lebo ho o to niekto požiadal, alebo mu to niekto nariadil, robí to z čistej dobroty, kamarátstva a spolupatričnosti. Alex sa môže na Denisa spoľahnúť v každom okamihu. Takto vyzerá čistá detská obetavosť.

 

List napísal Mgr. Filip Červeň – pedagóg, skutok vykonal Denis Samuel Oravec, v šk. roku 2022/2023, žiak 7. triedy, Základná škola, Prokofievova 5, Bratislava