Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Rada by som sa s vami podelila o skutky jedného chlapca, ktorý je určite obdivuhodný.
Samko Papšo nás udivuje už od útleho veku. Všetko okolo seba si všíma, zaujíma sa o mnoho vecí, hlavne o prírodu. Rodičia ho od malička zapájali do diania v záhrade.
Prišiel k nám, bol ešte malý, mal možno deväť rokov, zdvihol halúzku na našom živom plote a oznámil nám, že sú tam vošky a čo treba urobiť…
Keď potrebujeme radu s určením druhu rastliny, alebo chrobáčika, obraciame sa na neho. Dozvedela som sa, že chodí zbierať odpad do prírody. Sám od seba, a lanári aj kamarátov. Jeho mamina sa mi zdôverila, že nevie, či im zoberú smeti spred domu, že tam majú dve vrecia odpadkov, ktoré Samko vyzbieral na polostrove na našom jazere.
Povedala mi, že na prechádzku s malým Samkom vždy chodili s igelitkou a pozbierali, čo druhí ľudia „určite omylom“ pustili z rúk…
Veľmi obdivujem Samka, má v sebe niečo ojedinelé. Nielenže si všíma veci, ale rovno ich rieši. Kiežby takýchto detí bolo čo najviac. Sme hrdí, že ho poznáme.

 

List napísala Zuzana Pavlíková a Peter Lipa , skutok vykonal Samuel Papšo, v šk. roku 2020/2021 žiak 6. triedy, ZŠ Trnková 1, Bratislava – Jarovce