Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Veronika je žiačkou 9. ročníka našej školy. Počas celej školskej dochádzky dosahuje dobré výsledky, bola vždy zodpovedná, svedomitá a ochotná pomôcť spolužiakom ale aj pri aktivitách školy. Spolu s dvoma malými sestrami, dvojičkami, ktoré majú 3 roky spolu s matkou žijú na sídlisku. Život tejto rodiny nie je jednoduchý pre žiadneho jej člena. Pred časom sa mama Veroniky Paulína dozvedela nepríjemnú správu. Jej zdravotný stav sa zhoršil, lekári hľadali príčinu, tak musí zo všetkých síl bojovať s rakovinou, podstupovať náročnú liečbu, chemoterapie. Po takýchto liečebných úkonoch sa necíti dobre a rolu druhej mamy v rodine preberá naša Veronika. Pomáha so starostlivosťou o dve malé trojročné sestry a stará sa o domácnosť. A naozaj to nie je jednoduché. Veď všetci vieme, aké náročné bolo tráviť čas doma počas pandemických opatrení, v karanténe a učiť sa online. Malé sestry nechodili do škôlky, starostlivosť o ne zostávala na staršiu sestru. Keď mohla, pomáhala aj babka, ktorá však sama má pokročilý vek a veľa zdravotných problémov. Veronika toto všetko zvládala. Pripravovala sa na monitory, prijímacie skúšky na strednú školu, učila sa online z domu, starala sa o maminu, malé sestry, rodinu a domácnosť. Veronika je pre mamu veľkou oporou v chorobe i počas liečby a zvládaní ťažkých chvíľ. Musela predčasne dospieť, stať sa oporou mame, veľkou staršou sestrou a spolu všetky bojujú za to, aby zdravie, smiech a radosť znovu prevládali v ich rodine.

 

List napísala PaedDr. Jana Brigantová – riaditeľka školy, skutok vykonala Veronika Herceghová, v šk. roku 2020/2021, žiačka 9. triedy, ZŠ SNP1484, SNP 1484/143, Považská Bystrica