Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

12.5. 2021 bol Medzinárodný deň ošetrovateliek, opatrovateliek a zdravotných sestier. Rozhodli sme sa s deťmi zo Školského klubu detí vo Veľkej Lehote, že im niečo malé a pekné vyrobíme. Je to krásne a namáhavé povolanie, a preto sme svoj obdiv a uznanie pani opatrovateľkám a zdravotným sestričkám vyjadrili malým darčekom. Odovzdali sme im pre radosť a šťastie malý biely kamienok, ozdobený servítkovou technikou, za ich vľúdnosť, trpezlivosť a obetavosť a deti zaspievali aj pieseň. Sme veľmi radi, že sme im aspoň takto spríjemnili deň. Na Medzinárodný deň detí (1. 6. 2021) sme boli odovzdať darčeky Centru pre deti a rodiny v Novej Bani. Napadlo nám, že by sme mohli niekomu na Deň detí urobiť radosť, a tak v Školskom klube detí (deti s rodičmi a vychovávateľka) sme urobili doma balíčky. Balíčky obsahovali hračky, sladkosti, kozmetiku, školské potreby atď. Pre organizáciu: Pomoc zo srdca sme vyrobili s deťmi tridsať kusov ručne vyrábaných srdiečok pre darcov, ktorí darovali deťom na Slovensku darčeky. Veď treba odmeňovať aj tých, čo darujú :-)

 

List napísali Bc. Katarína Šmondrková – vychovávateľka ŠKD, skutok zrealizoval kolektív žiakov ŠKD, v šk. roku 2020/2021, žiaci 1. – 4. triedy, ZŠ s MŠ Veľká Lehota 433