Samuel a Michal zachránili ryby pred uhynutím

Kategórie: Pomoc prírode

Májové povodne tohto roku neobišli ani našu krásnu obec Topoľčianky. Voda sa vylievala hádam z každého koryta. Dokonca aj rybník na konci dediny sa prelial do okolitých jarčekov, ktoré inak vodou napájajú parkové fontánky. Dvaja žiaci našej školy – tretiak Samko Mních a piatak Michal Škorec s maminou – si na prechádzke v parku všimli nezvyčajný pohyb v týchto jarčekoch. Úbohé nemé tvory – kapry, inak obyvatelia už spomínaného rybníka, v nich bojovali o prežitie, bohužiaľ, niektoré oň prirýchlo prišli. Chlapci nelenili a pustili sa do záchranného výlovu. Obuli čižmy a vhupli do dosť studenej vody, vedrami ich odchytávali a prenášali do takmer kilometer vzdialeného rybníka. Trvalo im to asi týždeň, kým „donaháňali“ posledného. Nachodili desiatky kilometrov a zachránili desiatky kaprov, zmočení do poslednej nitky sa vracali domov s úsmevom na tvári a dobrým pocitom zo správnej veci. Obdiv určite patrí aj ich maminám, ktoré každý deň vylievali vodu z čižiem a starali sa o premočené oblečenie… Akcia „zázrakom“ prebehla bez ujmy na zdraví nielen lovených kaprov, ale aj chlapcov. Zoberme si príklad z inak nenápadných a skromných chlapcov, vnímajme svet okolo seba, nebuďme ľahostajní k žiadnemu živému tvorovi!

 

List napísala Mgr. Zuzana Zrastáková – pedagogička, skutok vykonali Samuel Mních a Michal Škorec, v šk. roku 2020/2021, žiaci 3. a 5. triedy, ZŠ Litoměřická 32, Topoľčianky

Oceňovanie sa skončilo