Žiaci pripravili privítacie video pre spolužiakov z Ukrajiny

Kategórie: Dobrý čin na nete

Náš projekt začal, keď sme sa vrátili do školy po jarných prázdninách 2022. Pár dní pred odchodom začala vojna na Ukrajine a keď sme sa lúčili, nevedeli sme, aké to budú prázdniny a čo bude po nich. Nebezpečenstvo a bezradnosť v nás rezonovala. Krátko po vypuknutí vojny nás oslovili rodičia blízky komunite školy, rodičia detí v našej škole s otázkou, či by sme dokázali prichýliť ukrajinské deti u nás v škole. Kapacity sme mali naplnené, ale aj tak sme vnímali, že toto je príležitosť ako vyslať podporu smerom k Ukrajine. Vedeli sme, že naša silná stránka je vytvoriť podľa možností, čo najviac bezpečný prístav, útočisko pre deti a zároveň aj ich mamy, ktoré sa potrebovali zariadiť v novej situácii. Po viacerých konzultáciách ako na to, sme otvorili dve nové triedy pre ukrajinské deti – kde sme ich chceli postupne začleniť do školy, prostredia Bratislavy a Slovenska a neskôr integrovať k našim triedam. Prvý deň 14.3. sme v našich priestoroch privítali 26 detí a ich rodičov (mamy). Nevedeli sme predpokladať, ako to celé prebehne a keď sa naše narnijské deti pýtali, ako môžu privítať ukrajinské deti hľadali sme rôzne možnosti. Pán učiteľ náboženstva – Tomáš Barek vytvoril na hodinách náboženstva ôsmakom a deviatakom priestor premyslieť formu privítania. Deti sa rozhodli, že natočia videa. Počas 2 týždňov veľa googlili, aby sa o Ukrajine a aktuálnej situácii niečo dozvedeli, natáčali priestory školy, triedy, šatne aj svojich spolužiakov a cez google translator prekladali a vymýšľali, čo im chcú povedať. Jeden zo žiakov v spolupráci so svojou babkou – ukrajinkou preložil slovenské texty. Takto vzniklo niekoľko videí, ktoré potom pán učiteľ pospájal do jedného, a tak sme 14.3. pustili novým deťom privítanie od domácich. Finálnu verziu videa si môžete pozrieť na tomto linku https://narniapk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/podporavyucovania_narnia_sk/EZk93SWVYpxBlb-PNrqDri8BUSspTrc3RhMXqNosvm7oVg?e=9526lO Ukrajinské deti mali z videa veľkú radosť, pozerali si ho viackrát počas prvého týždňa a postupne sa s našimi žiakmi zoznámili a neskôr rozdelili do ich tried. Video nám všetkým zostalo v pamäti.

 

List napísal Tomáš Barek -pedagóg  skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2021/2022, žiaci  8L, 8E, 8V, 9A   triedy, CZŠ Narnia, Beňadická 38,Bratislava