Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Pred niekoľkými rokmi mi rodičia kúpili nový počítač. Nevedel som, čo urobiť so starým. Bolo mi ho ľúto vyhodiť. Dostal som nápad, že starý, ale funkčný počítač darujem deťom z neďalekého domova. V domove, kde nemajú deti rodičov, a preto im nemá kto takéto veci kúpiť, snáď nájde svoje miesto. Aj keď starý, predsa sa mu potešili. Najprv ho nevedeli ani zapojiť a spojazdniť. Tak som im to urobil. Postupne ich naučil, ako na ňom písať, samozrejme, hrať hry a všetko, čo som na ňom vedel ja. Chodil som za nimi každý víkend, až kým nevedeli všetko potrebné. Priniesol som im aj hry, ktoré sa naučili rýchlo hrať. Boli veľmi šťastní. Bol som rád, že sa mi podarilo urobiť im radosť a potešiť ich aj zdanlivou maličkosťou.

 

List na podnet vyučujúcej ETV Mgr. K. Lenártovej Kováčikovej napísal a skutok vykonal Damián Stuhlák, v šk. roku 2021/2022, žiak 8.B triedy, ZŠ Z. Nejedlého 2, 05205, Spišská Nová Ves