Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Dávid má dvanásť rokov, je najstarší z troch súrodencov. Mladší bratia majú päť rokov a tri roky. Žiaľ, náš najmladší Adam je postihnutý. Je neverbálny, treba ho kŕmiť, prebaľovať, starať sa o neho dvadsaťštyri hodín. Dávid mi s ním veľmi pomáha, sám od seba ho nakŕmi, dá mu napiť, dokonca ho aj prebalí. Starostlivosť o neho je náročná, ale Dávid mi pomáha sa o neho starať s radosťou. Skoro vždy, keď sa v noci zobudí, tak sa zobudí aj Dávid a chce sa o neho starať aj napriek tomu, že ráno vstáva do školy a bude nevyspatý, a nedá si v tomto povedať, aby jednoducho spal, že sa o neho postarám sama. Majú k sebe vybudovaný veľký citový vzťah. Adamko dokonca veľmi rád spáva s ním. Ja som vďačná, že mám takého syna, ktorý mi s ním pomáha, aj keď nemusí. Minule mi Dávid povedal niečo, čo má až rozplakalo: Mama, aj keď tu nebudeš s nami navždy, neboj sa, ja sa o Adamka postarám, keď vyrastiem, a bude bývať so mnou. Ja ho nenechám len tak.

 

List napísala Denisa Alexandrová – matka, skutok vykonal Dávid Tompoš, v šk. roku 2020/2021, žiak 5. triedy, ZŠ Mierová 134, Svit