Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Tento školský rok sa začal rovnako ako všetky iné. Včielky lietali, kvietky kvitli a po prázdninách sme sa stretli v škole. Aj my, dievčatá – tretiačky sme mali svoje babské partie a v septembri sme netušili, ako veľa sa toho zmení v nasledujúcich mesiacoch… Okrem nosenia rúšok sa z našej dievčenskej skupiny odsťahovala Barborka. Jej rodina začala novú kapitolu života v neďalekom Púchove, a to tesne pred Vianocami. Často sme si robili zážitkové hodiny na ekologické témy – ja, Betka, Ester, Viki, Barborka – u našej školskej špeciálnej pedagogičky, lebo nás brávala do sveta včielok, netopierov a tréningu mozgu a nám bolo spolu fajn. Písmenká sa občas schovali, alebo zmenili tvar a vtedy nám pomáhali včielky svojou usilovnosťou prekonať pracovné listy a čitateľské tabuľky. Vrátili sme sa po mesiacoch prerušovaného vyučovania do školy a pani špeciálna pedagogička Eva sa pýtala na Barborku, keďže sme chodili bez nej. Bolo rozhodnuté. Napísali sme jej listy nielen my, ale všetci spolužiaci po tom, ako Eva zistila adresu školy, a aj o jej záujmových činnostiach. Eva nám na triednickú hodinu priniesla zaujímavé obrázky o tom, ako sa Barborka zapája do práce včelárskeho krúžku. Vyzerala veľmi spokojne. Práve na deň včelárov a tiež hasičov nám prišiel list od Barborky. Máme z neho veľkú radosť. Píše v ňom, že na nás nezabudla a naše priateľstvo bude pretrvávať, rovnako ako láska k ochrane a poznaniu včielok.

 

List napísala a skutok vykonala Betka Svitanová so spolužiakmi, v šk. roku 2020/2021, žiaci 3. triedy, ZŠ Lietava 216