Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

V tomto školskom roku v rámci spoločného celoročného projektu „Som Valašťan“ sme sa my, žiaci 7. A a 7. B triedy so svojimi triednymi učiteľkami chceli zapájať do rôznych činností a podujatí nielen v obci Valaská. Vymysleli si množstvo aktivít, v ktorých sme chceli ukázať svoje aktívne občianstvo. Doba protipandemických opatrení bola dlhá a vzala nám priestor podnikať naplánované aktivity. Nemohli sme sadiť zeleň, nikoho navštevovať, pomôcť s opravou… Jednou z naplánovaných úloh bolo POTEŠIŤ. Osobnou blízkosťou to nešlo, pozornosťou a záujmom však áno. Pred Vianocami sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky pre seniorov v domovoch dôchodcov – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Na online hodinách sme prežívali radosť, že naše vianočné darčeky pohladili niečie srdiečka. A prišli osobné poďakovania a s nimi otázky: Kto sú tí ľudia? Ako prežívajú tento náročný čas, čo ich dokáže rozveseliť? Aký život prežili? Na čo radi spomínajú? Akú radu do života pre nás majú? A tak sme sa rozhodli pokračovať našou aktivitou Koľko pozornosti sa zmestí do listu? Dnes už tradícia listovej korešpondencie pomaly upadá. Povzbudivý list v tejto nútenej izolácii môže byť priestorom, kde môžeme nadviazať nové priateľstvá a bližšie sa spoznať, aby sme predišli pocitu osamelosti. Každý z nás napísal list a rozposlali sme ich do DDS Tereza v Hronci, DDS Radosť v Telgárte a DS v Nemeckej. Začala sa naša pravidelná komunikácia. Do listov a balíkov sme vkladali aj ručne robené darčeky, kresby, aby sme vyjadrili veľké poďakovanie všetkým zamestnancom personálu a ľuďom, ktorých ruky slúžia tým, ktorí to tak veľmi potrebujú. Listy plné úprimných slov, spomienok starších ľudí, správy z izolácie nám chodili do školy, kde sme neboli už niekoľko mesiacov. Po návrate sme pri príležitosti Európskeho dňa solidarity a spolupráce medzi generáciami zorganizovali online stretnutie s našimi listovými priateľmi. Zneli básne, ľudové piesne, spomienky, otázky a odpovede na oboch stranách obrazovky. Staršie dámy nám zdôraznili, aké dôležité je v živote priateľstvo a vzdelanie. V dopisovaní pokračujeme ďalej. Posielame srdiečka, básne, pozdravy, pohľadnice k rôznym príležitostiam. Nám boli doručené sladkosti, listy, videopozdrav k MDD. Nevieme sa dočkať osobného stretnutia počas Letnej školy. Sľúbili nám výrobu remeselných výrobkov, nacvičíme ľudovky. Určite budú napečené buchty a koláče. To bude vzájomnej radosti. Veríme, že aj malé činy detí môžu otvárať srdcia a zmenšovať veľké priepasti medzi generáciami.

 

List zaslala Mgr. Martina Tyčiaková a Mgr. Soňa Skladaná – triedne učiteľky, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 20120/2021 žiaci 7. triedy, ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská