Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Jedného dňa sme sa s kamarátmi rozhodli, že oslávime narodeniny jedného z nás. Po skončení vyučovania sme boli všetci pripravení a vyrazili sme na miesto stretnutia. Ako som kráčal, všimol som si ležať na zemi tmavý predmet. Najprv som ho ignoroval, lebo som si myslel, že to ktosi vyhodil nepotrebnú vec. Prišiel som bližšie a zistil som, že na zemi leží peňaženka. Zdvihol som ju a nazrel som do nej. Bola plná peňazí. Zavolal som na kamarátov. Rozhodli sme sa, že ju zanesieme na políciu. Výhoda bola, že budovu polície sme mali po ceste. Keď sme prišli na políciu, vošiel som len ja a vybavil som potrebné veci. Zistil som, že peňaženka patrí jednej staršej panej. Bolo v nej viac ako 1 200 eur. Ešte v ten deň bola peňaženka odovzdaná majiteľke. Neskôr mi neznáma pani poďakovala za záchranu jej peňazí.

 

List napísal Daniel Petlák, skutok vykonal Daniel Petlák, Samuel Mucha a Sebastián Hollý, v šk. roku 2020/2021, žiaci 7. triedy, ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1, Žilina