Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Jedného dňa sa v našej škole uskutočnil projekt „dajme veciam druhú šancu“. Žiaci z celej školy nosili rôzne hračky, knihy a veci, ktoré už nechceli, ale zároveň boli v dobrom stave. Keď niečo priniesli, na oplátku dostali kupón. Za tento kupón si mohli zobrať nejakú vec, ktorú niekto iný nechcel a priniesol ju do projektu. Moja žiačka Laura priniesla do projektu rôzne detské knižky, ktoré už prečítala a nepotrebovala ich. Dostala kupón. Rozmýšľala, ako aj iné deti, čo by si naspäť za ten kupón zobrala. Lenže rozhodla sa inak. Jej spolužiak Matúš nemohol nič z domu priniesť, nič nepotrebné, pretože je z detského domova a odtiaľ si nemohli nič zobrať do projektu. Laura sa rozhodla. Darovala lístok Matúšovi, aby si mohol niečo, čo chce on, zobrať. :)

 

List napísala Mgr. Eva Nogáčeková, – pedagogička, skutok vykonala Laura Némethová, v šk. roku 2021/2022, žiačka 3. triedy, ZŠ Školská 399/1, Jelka