Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Dňa 16. 6. 2021 sa žiak 4. B Leon Daniel stal svedkom ťažkého úrazu mladého chlapca. Na cyklotrase smerom od Adamovských jazier počuli s babkou už z diaľky veľký krik. Na zemi ležal mladý chlapec s otvorenou zlomeninou. Úraz si spôsobil pri zostupovaní zo skejtbordu. Leon s babkou a mladším bratom Viktorom zachovali duchaprítomnosť a mladému chlapcovi Erikovi do príchodu záchranárov pomáhali. Leonova babka chladila chlapcovu hlavu vodou a upokojovala zraneného chlapca a jeho sesternicu, ktorá bola v šoku. Leon svojou šiltovkou odháňal od zraneného komáre a muchy, aby sa mu do rany nezaniesla infekcia. Po príchode záchranárov jeho pomoc neskončila. Záchranári Leona požiadali o držanie infúzie, pokiaľ zranenému poskytovali prvú pomoc. Štvrták Leon bol ochotný pomôcť aj v tejto chvíli. Po ošetrení sa vyjadril: „Babi, mám hrejivý pocit, že som mohol pomôcť.“ Neviem, koľko detí, hoci za prítomnosti babky, by sa takto zachovalo. Pre mňa a našu triedu 4. B je Leon ozajstný hrdina, povedala triedna učiteľka Žaneta Valachovičová.

 

List napísala Mgr. et Mgr. Žaneta Valachovičová – triedna učiteľka, skutok vykonal Leon Daniel, v šk. roku 2020/2021 žiak 4.triedy,  ZŠ s MŠ Pionierska 697, Gbely