Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Rodina môjho žiaka Martina je päťčlenná, žijú v rodinnom dome, rodičia a traja synovia (Martin, Oliver a najmenší Richard). Martin je žiakom 3. A triedy. Malý Riško sa narodil 8. 10. 2020, prvé tri mesiace sa javil ako zdravé dieťa. Pred preventívnou prehliadkou dostal Riško teplotu a zvracal. 12. 1. 2021 boli na prehliadke, kde matka popísala predchádzajúce problémy a pani doktorka ho odporučila na kontrolu krvného obrazu. Mal veľmi zlé výsledky, málo červených aj bielych krviniek a doštičiek – kritické hodnoty. Okamžite ho previezli do Košíc na JIS, kde lekársky tím hľadal aj možnú príčinu. Mali podozrenie na ťažký kombinovaný imunodeficit, ale tu potrebovali genetiku dieťaťa a jeho súrodencov, ktorí museli prísť na odber vzoriek za bračekom do nemocnice v Košiciach, aby aj u nich vylúčili alebo potvrdili podozrenie na túto chorobu genetického pôvodu. Po potvrdení diagnózy stanovili, že jedinou možnosťou je transplantácia kostnej drene. Potrebovali vhodného darcu a vhodnými boli obidvaja súrodenci, ale najstarší brat Martin v minulosti prekonal CMV vírus, ktorý by najviac ohrozoval malého Riška. Preto bol Martin vybratý za darcu. Rodičia mu vysvetlili všetky informácie okolo darovania. V nemocnici bol oboznámený s celým procesom transplantácie a so všetkým, čo sa s ním bude diať, a prečo to vlastne podstúpi. Aj napriek tomu, že nebolo isté, či to Riškov organizmus prijme a či mu to pomôže, Martin neváhal a súhlasil s odberom, lebo chcel pomôcť mladšiemu súrodencovi. 7. 4. 2021 boli Riško s mamkou prevezení do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave na transplantačnú jednotku kostnej drene, kde prebiehala intenzívna príprava na transplantáciu kostnej drene. Martin za nimi prišiel 12. 5. 2021 s ockom, naplánovaný odber mal na 17. 5., ale dostal teplotu, zvracal. Nakoniec sa odber uskutočnil 24. 5. 2021, kde mu v celkovej anestézii odobrali z bedrových kostí 3,5 dl kostnej drene. Po úprave kostnej drene ju ako transfúziu podali bračekovi Riškovi, ktorému sa následne zmenila krvná skupina po staršom bračekovi a darcovi Martinovi. Po transfúzii mal Riško komplikácie, dva týždne nejedol, zvracal, mal teplotu a kožné prejavy. Následne sa jeho stav zlepšil a 20. 6. 2021 bol odpojený od infúzií a prešiel na liečbu antibiotikami v tabletovej forme. Malý Riško sa po ukončení nemocničnej liečby v Bratislave zotavuje v domácej liečbe, kde sa oňho stará mamka a pomáha jej celá rodina. Aj napriek tomu, že Martin vynechal skoro tri týždne zo školskej dochádzky, zvládol všetko učivo a na konci roka mal jeden z najlepších prospechov v triede. Vzhľadom na to, že počas Riškovej hospitalizácie bol doma iba s ockom a s mamkou, komunikoval iba prostredníctvom internetu, statočne sa vyrovnal s danou situáciou, svojou aktivitou podporoval činnosť rodiny a šľachetným gestom dokázal zachrániť svojho bračeka. Veríme, že to bude úspešné a že už nenastanú žiadne komplikácie v Riškovej rekonvalescencii.

 

List napísal Mgr. Radoslav Duda – pedagóg,  skutok vykonal Martin Klembara, v šk. roku 2020/2021, žiak 3. triedy, ZŠ s MŠ Brezovica 60, Brazovica nad Torysou