Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Rada by som nominovala nášho syna Martina. Má 14 rokov, sám má zdravotné problémy (nefrotický syndróm)  a pozorujú ho aj na kardiológii. Mladší synček má 4 roky, má ADHD plus atypický autizmus, je to veľmi živé dieťatko. Starší syn nám pomáha a aj sa o brata postará, keď je potreba, za to sme mu veľmi vďační. Nie je to vždy jednoduché, no nikdy nepovie nie. Starší syn sa aj veľmi dobre učí a je to dobrý chlapec. Ďakujem.

 

List napísala Monika Tóthová – matka, skutok vykonal Martin Tóth, v šk. roku 2021/2022, žiak 9. triedy, ZŠ Brezovica