Hlasovanie sa už skončilo

Zistil som, že naši rodičia zo 4. B majú skupinu. A tak mi napadlo, že spravím aj pre nás žiakov takúto skupinu. A to sa aj stalo. Síce tam niekedy niekto posiela videá z Youtube alebo z TikTok-u, ale veľa si tam píšeme úlohy a veci do školy.

S našou triedou sme si založili stránku. Sme tam všetci žiaci z našej triedy. Píšeme si tam napríklad to, keď niekto v škole chýba a tak mu tam napíšeme domácu úlohu. Dohodneme sa tam napríklad, či sa chceme niekde spoločne stretnúť alebo niekde niekoho pozvať. Keď nám v škole oznámia, že máme čosi spraviť alebo doniesť, tak to tým spolužiakom, čo chýbajú, napíšeme na stránku. Stránku založil náš spolužiak. Páči sa mi, že to spravil. Vieme sa cez to dohodnúť.

 

List napísali Tamara Rusnáková a Maxim Krajči, skutok vykonal Maxim Krajči, v šk. roku 2022/2023, žiaci 4. triedy, ZŠ s MŠ Rosina 624