Hlasovanie sa už skončilo

Volám sa Milan, som žiakom šiesteho ročníka. Bývam v dedine Raková so svojimi rodičmi v malom domčeku. Starám sa o slepého suseda Emila. Nosím mu vodu, jedlo a keďže nemôže chodiť, lebo je slepý, pomáham mu ísť na potrebu. Má 73 rokov, býva u nás doma. Niekedy je to veľmi náročné, hlavne večer, keď som už unavený a on potrebuje moju pomoc. Som rád, že mu pomáham.

 

List napísal a skutok vykonal Milan Matejčík, v šk. roku 2022/2023, žiak 6. triedy, ZŠ M. Mravca Raková 950