Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

3. jún 2022 bol pre našu školu veľký deň. Po dvoch rokoch nútenej pauzy sme sa opäť nesmierne tešili na tradičnú školskú športovú olympiádu. Všetci čakali od tejto akcie veľa, pretože medzi žiakmi aj učiteľmi je veľmi obľúbená. Nechýbala hymna, olympijská prísaha ani holubice. Bolo pripravených mnoho disciplín, v ktorých si merali sily žiaci našej školy. Všetky disciplíny prebiehali hladko ako po masle. Na rad prišiel beh na 1000m. Odštartovalo sa a chlapci vyleteli ako šípy. Bežali tesne vedľa seba, aj keď jasný favorit bol  ôsmak Samo. Na krk mu však dýchal jeho spolužiak Nikolas z 9. A. Prvú aj druhú zákrutu prebehli bez problémov. Pri tretej však favorit začal spomaľovať. Chytil sa bránky a pomaly sa zviezol na zem. Privrel oči. Nikolas sa dostal do vedenia, v stotine sekundy si to však rozmyslel. Obzrel sa a videl na zemi stále ležiaceho spolužiaka. Rozbehol sa za ním. Začal ho jemne „prefackávať“ a volať naňho. Samo však nereagoval, neodpovedal. Vtom už pribehli na pomoc aj učitelia. Samo sa nakoniec, našťastie, prebral. Všetko dobre dopadlo, odpadol z vysilenia a horúčav. Na konci pri odovzdávaní cien sa odovzdávala tento rok aj jedna špeciálna. Cena Fair Play pre Nikolasa, ktorý pri pretekoch na úkor istého víťazstva zastal a podal pomoc súperovi, čím naplnil svoju olympijskú prísahu. Lebo žiadna medaila, vlastne nič na svete nemá vyššiu hodnotu ako ľudský život.

 

List napísala Ivana Kopčová, v šk. r. 2021/22 žiačka 7. ročníka

skutok vykonal Nikolas Vyravec, v šk. roku 2021/2022, žiak 9. triedy, ZŠ Komenského 307/22, Svidník