Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Nebýva zvykom, aby sa chlapci vo veku od desať do pätnásť rokov ponúkli na prácu. Napriek tomu sa to stalo. Šiesti rómski chlapci ma videli na kolenách pri práci na verejnom priestore vo Vinodole a ponúkli sa, že mi pomôžu. Začal som s nimi hovoriť okrem iného aj o projekte Občianskeho združenia Zoulus, ktorého členovia sa podujali na jeho revitalizáciu. Spolu sme prišli na priestor cintorína, zarastený krovinami, a vysvetľoval som chlapcom, čo sme si dali v združení za cieľ. Odstrániť kroviny, nájsť spadnuté a pod nánosom zeminy ukryté náhrobné kamene, opraviť rozbité, upraviť terén a vysadiť živý plot okolo parcely cintorína na ploche, a to všetko z úcty k židovským obyvateľom obcí Horný a Dolný Síleš, ale aj Černík, z ktorých sa Židia pochovávali na tomto cintoríne. Do jedného sa všetci ponúkli, že chcú byť pri tom. Neodradila ich ani zmienka o práci bez finančnej odmeny. Od apríla do konca júna sme spoločne s inými dobrovoľníkmi absolvovali s chlapcami už deväť sobotňajších brigád a našli dve desiatky zničených alebo povalených a zasypaných náhrobných kameňov. Spolu už odpracovali celkom 180 hodín pri tejto ušľachtilej práci. Chlapci bez nároku na odmenu pomáhajú pri odstraňovaní drevín, samostatne sondujú ukryté padnuté náhrobné kamene, následne ich opatrne odkryjú doslova archeologickým spôsobom a dokážu sa tešiť z každého, aj malého objavu miestnej histórie. Samozrejme s nimi hovorím aj o symbolike, o osudoch rómskej a židovskej populácie počas holokaustu, o vojne… Naše rozhovory im túto smutnú časť histórie pomaly otvárajú. V obci oceňujeme prácu, ktorú svojou dobrovoľnou účasťou vytvorili, a odhodlali sa vytrvať na plánovaných 24 mesiacov do konca úpravy celého priestoru.

 

List napísal Vladimír Špánik – predseda OZ Zoulus a poslanec Obecného zastupiteľstva vo Vinodole.  Skutok vykonali dvaja chlapci  s rovnakým  menom aj priezviskom René Stojka, Mário Buch,  a súrodenci Franko, Róbert a Sebastián Lakatošovci, v šk. roku 2020/2021 žiaci 4. 5. a 7. triedy, ZŠ Školská 1, Vinodol