Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Samko mi povedal, že by veľmi chcel pomôcť ľuďom v núdzi, hlavne tým, čo sú v nemocnici, aby čím skôr vyzdraveli. Rozmýšľal, čo také by mohol urobiť, aby mohol zbierku uskutočniť. Rád beháva, a tak sa rozhodol, že počas siedmich dní bude behávať každý deň desať minút a zbierať financie cez online darovaciu platformu https://www.justgiving.com. Ľudia mu tlieskali a sponzorovali ho, keď videli, ako usilovne a odhodlane beháva každý deň. Výťažok 556,26 libier šiel do nemocníc v Oxforde, keďže sme tam v tom čase bývali.

 

List napísala Helena Eadie, skutok vykonal Samuel Eadie v dobe vykonania skutku žiak Stockham Primary School, Wantage, UK, v šk. roku 2020/2021 žiak 1. triedy, ZŠ Štefana Závodníka , Pružina 408