Hlasovanie sa už skončilo

Naša škola sa vo februári zapojila do celoškolského projektu Miniškola podnikavosti. Každá trieda si mala vybrať produkt, ktorý bude vyrábať a následne predávať. My, siedmaci, sme vyrábali sviečky. Z predaja vyrobených sviečok sme mohli ísť na triedny výlet, ale namiesto toho nám spoločne napadlo, že časť zarobených peňazí darujeme sestre nášho spolužiaka z Ukrajiny. Jeho sestre Líze by veľmi pomohli rehabilitačné cvičenia v Piešťanoch. Sme radi, že sme sumou 100 eur mohli prispieť k zlepšeniu jej zdravotného stavu.

 

List napísal Mgr. Lukáš Janičina – pedagóg, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2022/2023, žiaci 7. triedy, ZŠ Kvačany 227, Liptovský Mikuláš