Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

Keď sa v Bytči povie Medovníkové srdce, takmer každý obyvateľ nášho malého mestečka si s úsmevom zaspomína na stánok detí a pedagógov na námestí, plný detského džavotu a ruchu, s krásnymi medovníkovými srdiečkami. Projekt zorganizoval školský parlament Základnej školy na Ulici mieru za podpory vedenia, pedagógov, rodičov a žiakov školy. Hlavná myšlienka bola, že upečené srdiečka si mohli obyvatelia za dobrovoľný príspevok zaobstarať. V tom čase mal projekt nadobudnúť charakter komunitného zblíženia žiakov školy a obyvateľmi, rozvinúť ducha ich tímovej a organizačnej spolupráce, vyzbierané príspevky mali byť použité na ďalšiu činnosť školského parlamentu a jeho aktivity. Avšak nik z nás netušil, akú ďalšiu kapitolu Medovníkové srdcia ešte napíšu. Tých kapitol je viac, začnime po poriadku. Po tom, ako sa v zime zrealizoval náš projekt, udrel na spoločnosť COVID a s ním spojené opatrenia. Mnohé opatrenia sa negatívne podpísali na ekonomickej situácii rodičov našich žiakov. Takisto vďaka opatreniam náš školský parlament nemohol plnohodnotne pracovať a naše vyzbierané financie čakali v pokladničke. Čakali a čakali, pokiaľ sa k nám nedostala informácia v predvianočnom čase, že niektoré rodiny našich žiakov budú mať veľmi skromný vianočný stôl. Členovia nášho školského parlamentu v elektronickom hlasovaní ani sekundu nezaváhali a peniaze z pokladničky uvoľnili a nakúpili potraviny, dobroty, ktoré boli odovzdané rodinám, aby i oni mohli mať štedré Vianoce. V súčasnosti Medovníkové srdce píše druhú kapitolu svojho príbehu, prostredníctvom neho sme obstáli v inom projekte a získali sme finančné prostriedky na zriadenie klubovne a študovne školského parlamentu. Práve sa vďaka Medovníkovému srdcu chystáme vydať prvé číslo parlamentného časopisu. Spolupráca medzi nami, členmi školského parlamentu, začína opäť fungovať a našu študovňu chceme ponúknuť i žiakom z našej školy, ktorí nemajú technické možnosti doma a potrebujú si dorobiť projekty a domáce úlohy. Tešíme sa z toho, keď sme užitoční a potrební, napriek tomu, že sme ešte decká. Projekt Medovníkové srdce od začiatku vznikol nezištne a s láskou k ľuďom, konštruktívnym prístupom ku žiakom, veríme, že ešte nedal poslednú bodku za svojím príbehom.

 

List napísala Janka Hanulíková – žiačka 9. triedy, skutok vykonal kolektív školského parlamentu, v šk. roku 2021/2022, žiaci 5.-9. triedy, ZŠ Ulica mieru č. 1235, Bytča