Hlasovanie sa už skončilo

Žiacky parlament zorganizoval vo februári 2023 charitatívny žiacky ples. Cieľom akcie bolo pomôcť žiakovi našej školy – prváčikovi Krištofkovi so závažnou diagnózou – spinálnou svalovou atrofiou, ktorý dennodenne na vozíčku chodí do školy. Chlapec je veľký bojovník, ktorý sa napriek svojmu hendikepu snaží byť rovnocenným žiakom triedy a školy. Preto sme sa rozhodli rodine finančne pomôcť, keďže jeho pravidelná liečba a rehabilitácie sú finančne veľmi nákladné. Výťažok z plesovej tomboly mal byť použitý na nákup nových rehabilitačných pomôcok pre Krištofka. Členovia žiackeho parlamentu – predsedovia jednotlivých tried na druhom stupni – sa s vervou pustili do zháňania sponzorov, propagácie plesu a jeho charitatívneho rozmeru medzi spolužiakmi. Výsledkom bola rekordná účasť žiakov na plese – vyše 130, ktorým sa podarilo nakúpiť tombolové lístky v hodnote 1 000 eur. Na to bolo treba predať 2 000 lístkov. Žiaci tým preukázali veľkú dávku empatie a prosociálneho cítenia, za čo im patrí veľká vďaka. Keď som zavolal Krištofkovej mame, akú sumu sa nám podarilo preňho vyzbierať, od dojatia nedokázala ani nájsť tie správne slová na vyjadrenie vďačnosti.

 

List napísal Mgr. Roman Kuttner – pedagóg, skutok vykonal kolektív žiackeho parlamentu, v šk. roku 2022/2023, žiaci 5. – 9. triedy, ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky