Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

V našej škole funguje krúžok Škola priateľská deťom. Počas dištančného vyučovania bolo veľmi ťažké s deťmi niečo vyrábať a tvoriť. Ale boli sme odhodlaní začať sa čo najskôr po nástupe do školy stretávať poobede a zamestnávať nielen hlavu, ale najmä naše malé ruky. Vyrábali sme milé voňavé mydielka, vrecká s aromatickou soľou do kúpeľa, piekli a zdobili sme medovníky. Všetky tieto drobnosti sme ponúkali našim spolužiakom za symbolickú cenu počas malých a veľkých prestávok. Záujem o naše výrobky bol veľký, každý chcel niekoho obdarovať. Predsa len: vždy má niekto meniny, narodeniny alebo len tak si kúpiť pre radosť. S rúškami na nosoch, aby sme sa nestretávali s inými kolektívmi, a so zachovaním všetkých obmedzení, ktoré v školách proti ochoreniu COVID-19 v tom čase boli. Vyzbierali sme peknú sumu, ktorú sme hodlali použiť na spoločnú opekačku alebo spoločný školský výlet po pandémii. Ale potom vypukla na Ukrajine vojna a k nám do školy prišiel Vlad. Vlad je náš spolužiak. Utiekol z Ukrajiny pred vojnovým besnením so svojou mamou. Bol zaradený do deviatej triedy, matematickej sekcie. Výborne sa učí, je múdry a inteligentný. Ale Vlad bol stále smutný. Raz prišiel do školy. V ukrajinskom jazyku nám povedal, že zháňa mame prácu, lebo nemajú čo zajtra jesť, nemajú na chlieb. Vtedy sme neváhali ani chvíľu. Všetky naše zarobené peniažky vtedy žiaci darovali Vladovi. Ich dobré srdce a chuť pomôcť Vladovi prevážili sebeckosť. Dnes je Vlad už pokojnejší, mama má prácu, usadili sa. Nevieme, či ostane u nás v škole. Ale dnes vieme isto, že raz v budúcnosti bude spomínať na malých štvrtákov, ktorí jemu a jeho mamke v cudzine pomohli. Z najhoršieho.

 

List napísala  Mgr. Božena Hrubjaková, PaedDr. Denisa Pidíková – pedagogičky, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2021/2022, žiaci 4. triedy, ZŠ s MŠ Oravská Polhora č. 130