Hlasovanie sa už skončilo

Dovoľujem si prihlásiť nášho syna Tea Doležala z Lady, žiaka 7. B triedy, ako aj kolektív 7. B pod vedením úžasnej pani učiteľky Mgr. Daniely Tomkovej zo ZŠ s MŠ Kapušany do tejto ankety. Síce na poslednú chvíľu, ale až dnes s prinesením vysvedčenia som sa dozvedela pozitívnu krásnu správu a nápad, ktorý Teo predostrel pani učiteľke, a spoločne so žiakmi z triedy ho pre svojho spolužiaka Adama zrealizovali. Adam Gabčo je ich spolužiak už niekoľko rokov. Pochádza z obce Šarišská Poruba. Teo do ich triedy prišiel iba minulý rok, ale do kolektívu bol prijatý a našiel si v nej veľa kamarátov, kamarátok. Medzi kamarátov s ktorými trávil v škole viac času patrí aj Adam. Navzájom si pomáhali, a to Teo Adamovi s učivom, ak niečomu nerozumel, rozhovormi a pod. Adam učil na oplátku Tea rómsky jazyk. Teo bol a je všímavý. Zistil, že Adam by sa potešil kopačkám. Teo mu ich daroval. Pomáhali si. Veľa sme sa aj o týchto obohacujúcich situáciách rozprávali, rozoberali a pod. Teo bol všímavý a vnímal, vníma inakosť detí, ľudí a nerobí rozdiely. Aj Adama bral on, ako aj kolektív triedy za svojho. Bol a je súčasť tímu, kolektívu. Spoločne sa tešia z toho, že Adam si zlepšil výsledky a neprepadol. Adam je od nich už starší spolužiak, a preto jeho dochádzka do ZŠ sa týmto rokom končí a on odchádza od nového školského roka na učilište. V tejto súvislosti mal Teo nápad, aby Adam išiel s nimi na výlet, aj keď sa prvotne neprihlásil. Spoločne si s pani učiteľkou triednou naplánovali výlet vlakom do TRIKLANDIE v Starom Smokovci. Teovi nebolo ľahostajné, aby Adam s nimi na jeho posledný výlet zo ZŠ nešiel. Tento svoj nápad povedal pani triednej učiteľke, ktorá ho predostrela aj triede. Všetci s nápadom súhlasili a celý výlet Adamovi zo spoločných peňazí zaplatili. Výlet si všetci spoločne užili, zažili veľa pekných zážitkov, spoločných chvíľ a smiechu, ale hlavne ostanú im nezabudnuteľné spomienky. Adam bol veľmi rád, že sa mohol vôbec tohto výletu vlakom spolu s triedou ako jej SÚČASŤ zúčastniť. Veľmi dnes ďakoval a tešil sa. Pre nás mnohých možno samozrejmé veci, ale pre chlapca, ktorý sa denne stretáva s predsudkami, diskrimináciou, neprijatím, odstrkovaním a podobne bol tento výlet veľkým gestom a zážitkom nielen od Tea, ale aj celej triedy s podporou úžasnej vnímavej podpornej pani triednej učiteľky. Z tohto zrealizovaného nápadu pre Adama sa veľmi teším a som pyšná nielen na nášho syna Tea, ale aj celú triedu žiakov, ktorí pod vedením pani učiteľky tvorili a tvoria úžasný kolektív vnímavých veselých rôznorodých detí. ĎAKUJEM Vám, že aj týmto gestom, postojom k Adamovi a nielen k Adamovi, ale aj iným spolužiakom, spolužiačkam, ktorí občas potrebujú pomôcť, robíte tento svet krajším a lepším v triede, škole a mieste, kde žijete.

 

List napísala Ingrid Doležalová – Teova mama, skutok vykonal Teo Doležal a kolektív žiakov, v šk. roku 2022/2023, žiaci 7. triedy, ZŠ s MŠ Hlavná 36717, Kapušany