Hlasovanie sa už skončilo

Jeden dobrý nápad, 54 akčných žiakov a skutok, ktorý nakoniec pomohol nielen prírode, ale aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením, a psíkom, ktorí im pomáhajú. Keď sa od 1. januára 2022 začali zálohovať plastové fľaše a plechovky, nastala malá pohroma. V školskom bufete bolo možné si ich kúpiť, ale nie vrátiť. Rovnako ako v blízkej večierke či okolitých obchodoch. Najbližší automat na ich vrátenie je cca 1 km od školy, problémom však je, že fľaše sa musia vracať nepokrčené a teda zaberajú veľa miesta, a naviac automat sa často kazí alebo je preplnený a proste ich nezoberie. A tak sa stalo, že končili v dobrom prípade v kontajneri na plast, v horšom kade-tade. Okrem toho, že to boli „vyhodené peniaze“, Petržalka, ako veľké panelákové sídlisko, bola naozaj zasypaná týmito obalmi okolo kontajnerov (lebo ľudia ich nekrčili, aby sa dali vrátiť a tak zaberali zrazu veľa miesta) a veru aj po sídlisku. Pár detí ich začalo zbierať. A potom sa pridali postupne viacerí a viacerí… Dali si brigádu a pozbierané fľaše  začali zhromažďovať u seba v triede. Začali pridávať aj tie z bufetu, nosiť aj z domu… Rovnako aj deti z 5. B – tie dokonca kúpili prasiatko a v oboch triedach zhromažďovali fľaše – tie z bufetu, večierky, z domu, ale aj tie, ktoré pozbierali, aby neznečisťovali okolie. Deti z oboch tried ich následne odnášali na striedačku do automatu, hoci cesta nebola krátka, a vhadzovať fľaše a meniť lístky za peniaze vyžadovalo čas naviac, po škole. To ich nezastavilo! Venovali svoj čas a tvorili zbierku – nosili peniaze do prasiatka. Ku koncu roka, keď obe triedy spočítali, koľko takto nazbierali, dostali prekvapivý výsledok – podľa vyzbieranej sumy prepočítali, že spolu nazbierali a odniesli 623 ks fliaš a získali takmer 100 eur. Pri rozhodovaní, čo s nimi, nezaváhali a rozhodli sa ich neminúť, ale darovať a chceli, aby „pomohli nejakým zvieratkám“, a tak oslovili výcvikovú školu pre asistenčné psy. To sú psíky, ktoré pomáhajú v živote ľuďom so zdravotnými problémami – nevidiacim, ale aj ľuďom s autizmom či poruchami sluchu, pohyblivosti. Nielenže sa dokázali dohodnúť päťdesiati štyria na jednom dobrom skutku a vykonali ho tak, že pomohli prírode, nakoniec ešte aj túto svoju aktivitu premenili na podporu pomáhajúcim psíkom. Za mňa je to skvelý nápad – premeniť „odpad“ na „pomoc“.

 

List napísala Ľubica Noščáková – pedagogička, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2022/2023, žiaci 5. triedy, CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava