Tento detský čin nepatrí do aktuálneho hlasovacieho roka.

„Sme žiačky IV.A triedy Základnej školy v Tlmačoch. Každý rok niekoľko dní pred Vianocami sa u nás v meste konali Tlmačské vianočné trhy. Tento rok, keďže prišla pandémia koronavírusu, sa trhy nekonali. Rozhodli sme sa, že vianočné trhy si urobíme po svojom. Sedem dievčat z našej triedy sa spojilo a dokázalo vyrobiť dosť výrobkov na predaj. Za necelý týždeň sa nám ich podarilo predať. Zarobené peniaze sme venovali postihnutému žiakovi z našej školy. Urobili sme dobrý skutok a sme na to hrdé.“ Áno, aj my sme hrdí, že máme v našej škole takýchto žiakov. Empatických, súcitných, vnímavých. Robka, Zuzka, Kristínka, Rebeka, Sofia, Simonka a Ninka sú dievčatá, ktoré možno charakterizovať nielen ako svedomité žiačky, ktoré sa zapájajú do súťaží a mimoškolských aktivít, ale aj ako žiačky, ktorým nie sú cudzie ani ľudské osudy. Vybrali si Sebastiánka, žiaka 3. ročníka, ku ktorému život nebol príliš veľkorysý. Ide o imobilného žiaka s viacnásobným zdravotným postihnutím. Medzi jeho diagnózy patrí aj svalová dystrofia – nevyliečiteľná choroba, pri ktorej ochabuje svalstvo. Sebastiánkov zdravotný stav sa stále zhoršuje a momentálne už nedokáže ani sám sedieť. Neustále potrebuje opateru, ktorú mu poskytuje najbližšia rodina. Sme radi, že v tejto ťažkej životnej situácii ich potešili skromným darčekom práve žiačky našej školy.

 

List napísali a skutok vykonali v šk. roku 2020/2021 žiačky 4.A triedy ZŠ Školská 9, Tlmače: Roberta Jančová, Zuzana Karafová, Kristína Švaralová, Simona Havranová, Rebeka Sádovská, Nina Lehocká, Sofia Rafaelová, doplnila triedna učiteľka Mgr. Eva Majzlíková